Classical & Jazz Piano Improvisations 

                        Relaxing, Meditative & Easy Listening

Kiedy ranne wstają zorze

Kiedy ranne wstają zorze

Muzyka: Stanisław Moniuszko

Tekst: Franciszek Karpiński

​

1. Kiedy ranne wstają zorze

Tobie ziemia, Tobie morze,

Tobie śpiewa żywioł wszelki:

Bądź pochwalon, Boże wielki!

​

2. A człowiek, który bez miary

Obsypany Twymi dary,

Coś go stworzył i ocalił

A czemuż by Cię nie chwalił?

​

3. Ledwie oczy przetrzeć zdołam,

Wnet do mego Pana wołam,

Do mego Boga na Niebie

I szukam Go wkoło siebie.

​

4. Wielu snem śmierci upadli,

Co się wczoraj spać pokładli.

My się jeszcze obudzili,

Byśmy Cię, Boże, chwalili.

​

5. Boże w Trójcy niepojęty,

Ojcze, Synu, Duchu Święty,

Tobie chwałę oddajemy,

Niech dla Ciebie dziś żyjemy.

Diese Website verwendet Cookies. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung für Details.

OK